ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wijziging pensioenregeling per 1 januari 2022

Zoals bekend wordt de pensioenregeling van StiPP per 1 januari 2022 gewijzigd. Zo wordt de wachttijd verkort naar acht gewerkte weken. Ook wordt het loonbegrip voor het pensioengevend inkomen gewijzigd naar SV-loon.

Meer over de uitwerking van deze wijzigingen en FAQ’s vindt u op de site van StiPP: de belangrijke aanpassingen in pensioenregeling vanaf 2022.

 

Dick Voortman, voortman@abu.nl

Gerelateerde artikelen