ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendkrachten helpen aan hypotheek? Doe mee aan pilot

Onlangs zijn we als ABU een pilot begonnen rondom de inhuur van de externe perspectief-taxateur. Nu zijn we op zoek naar leden die willen meedoen. De inhuur van een perspectief-taxateur maakt de uitgifte van een perspectiefverklaring mogelijk voor alle uitzenders. U helpt er uw uitzendkrachten mee.

Perspectiefverklaring maakt hypotheekaanvraag mogelijk

Met de perspectiefverklaring kunnen uitzendkrachten een hypotheek aanvragen. Voor uitzenders is deze verklaring een belangrijk middel om invulling te geven aan goed werkgeverschap en hun uitzendkrachten aan zich te binden. Noodzakelijk als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt. Om in aanmerking te komen voor een perspectiefverklaring wordt objectief gekeken naar de toekomstige arbeidsmarktpositie en verdiencapaciteit van de uitzendkracht. De perspectief-taxateur is degene die dit onderzoekt.

Het was al mogelijk om met een eigen perspectief-taxateur te werken. Leden die dit niet willen of kunnen, kunnen vanaf nu een externe perspectief-taxateur inhuren. Deze neemt het traject van beoordeling tot uitgifte op zich.

Pilot

De ABU is op zoek naar leden die willen meedoen. Heeft u een of meerdere uitzendkrachten die langer dan een jaar in dienst zijn en een eigen woning willen kopen én wilt u hen daarbij helpen? Meld u dan aan bij voor deze pilot bij Lisette van Rossum:

Mail naar vanrossum@abu.nl.

Meer informatie leest u op perspectiefverklaring.nl en in onze kennisbank over de perspectiefverklaring.

Gerelateerde artikelen