ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

12 september: deelnemersbijeenkomst Platform zzp-dienstverleners

Op donderdagmiddag 12 september organiseert het Platform zzp-dienstverleners weer een deelnemersbijeenkomst. Dit platform is een initiatief van de ABU.

Op het programma staat een presentatie over een leidraad voor tariefafspraken met zzp’ers, door iemand van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Ook is er een discussie met deelnemers over wat we de commissie-Borstlap willen meegeven vanuit het platform.

De moderator is Tim Masselink van Berenschot.

Locatie

Auditorium USG People, P.J.Oudweg 61, in Almere

Programma

  • 15.00 – 15.30 uur: Inloop
  • 15.30 – 15.40 uur: Welkom door Josien van Breda (voorzitter)
  • 15.40 – 16.30 uur: Presentatie concept Leidraad tariefafspraken zzp’ers door de heer Braaksma (ACM)
  • 16.30 – 17.30 uur: Discussie met deelnemers over wat we de commissie Borstlap willen meegeven aan
    aanbeveling(en) vanuit het platform. Moderator: Tim Masselink (Berenschot)
  • 17.30 uur:  afsluiting door Josien en netwerkborrel

Ook niet-deelnemers aan het platform zijn van harte welkom.

Opgeven

U kunt zich opgeven voor de website van het platform met deze aanmeldlink.

Gerelateerde artikelen