ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arjan van Dalen winnaar ABU-Scriptieprijs 2019

ABU

De status van ‘last-mile’ bezorgers in een platformeconomie

De ABU-Scriptieprijs 2019 gaat naar Arjan van Dalen. Hij studeerde af als economisch geograaf aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn scriptie schreef hij over een klein maar niet onbelangrijk onderdeel binnen de logistiek: de zogenaamde ‘last-mile’ bezorgers. Zij zijn de laatste schakel in de supply chain en zorgen ervoor dat o.a. uw online bestelde kerstcadeaus op tijd binnen zijn.

De scriptie van Arjan gaat in op de kansen en bedreigingen voor deze pakketbezorgers binnen een opkomende platformeconomie.

Dergelijke platforms brengen vraag en aanbod van tijdelijk werk snel, goedkoop en op grote schaal bij elkaar. Een voordeel is dat ze de toegang tot werk laagdrempelig maken. Een nadeel is de onduidelijkheid over de status van platformmedewerkers: ze worden vaak ten onrechte gezien als ‘zelfstandige’.

Voor zijn scriptie heeft Arjan interviews afgenomen en krantenartikelen van de afgelopen 28 jaar doorgespit. De analyse van Arjan laat op wetenschappelijk verantwoorde wijze zien dat er tegenwoordig ongelijkheid bestaat in arbeidsvoorwaarden en -regelingen tussen bezorgers met een arbeidsovereenkomst en bezorgers die als zzp’er aan de slag zijn.

Een deelconclusie van Arjans scriptie is dat het huidige Nederlandse arbeidsrecht aanzienlijk heeft bijgedragen tot een exploitatie van zzp’ers. Namelijk als een middel om concurrerend te blijven in een gedereguleerde markt. Vakbonden zullen een nieuwe strategie moeten gaan volgen, die ook deze nieuwe vorm van arbeid omvat.

Achtergrond van de prijs

De ABU-Scriptieprijs wordt sinds 2016 uitgeloofd onder studenten van een Nederlandse universiteit of hogeschool die hun wo-master of hbo-bachelor scriptie wijden aan een thema dat raakt aan de (flexibele) arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen