ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

DAC7: nieuwe verplichtingen voor digitale platforms

Beheert u een digitaal platform? Dan kan het volgende voor u van belang zijn. Om de fiscale transparantie binnen de platformeconomie te vergroten, voert de EU nieuwe regelgeving in: DAC7. Deze moet in Nederland op 1 januari 2023 geïmplementeerd zijn.

Wat is DAC7?
Kort samengevat houdt DAC7 het volgende in: digitale platformen binnen en buiten de EU moeten inlichtingen en gegevens van hun verkopers verzamelen, controleren en rapporteren aan een belastingautoriteit (in Nederland de Belastingdienst). Het gaat om zowel grensoverschrijdende als binnenlandse activiteiten waarmee inkomsten worden verdiend die bij het platform bekend zijn of redelijkerwijs bekend kunnen zijn, waaronder het verlenen van persoonlijke diensten.

De richtlijn geldt dus ook voor zzp-dienstverlening (waarbij de zzp’er de ‘verkoper’ is). Gegevens die de platform­exploitant over de verkopers moeten inwinnen en rapporteren, betreffen onder andere hun identiteit (persoonsgegevens, identiteitsbewijs) en hun fiscale gegevens (omzet­belasting­­nummer, btw-identificatienummer).

Wetgevingsproces nog niet afgerond
Het Nederlandse wetgevingsproces loopt nog. Een en ander is dus nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Zo heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk gevraagd de gevolgen van de invoering in kaart te brengen. Ook de Belastingdienst geeft aan hun website in de gaten te houden.

De eerste rapportage (over 2023) moet ingediend worden vóór 31 januari 2024. Omdat de nieuwe regels ingaan per 1 januari 2023, moeten digitale platforms echter al vanaf die datum procedures gaan ontwikkelen en implementeren om verkopers te kunnen identificeren. De rapportage-infrastructuur moet ruim vóór de eerste rapportagetermijn in 2024 in orde zijn, aldus de Belastingdienst.

Beheert u een uitzendplatform beheert waarbij de werkenden bij u in loondienst zijn? Dan zult u de benodigde gegevens overigens al aanleveren bij de Belastingdienst via de loonaangifte. Hier ontstaan dus geen nieuwe verplichtingen. Omdat er vele manieren zijn om een platform vorm te geven, is het raadzaam goed te kijken naar uw eigen werkwijze om te bepalen of en hoe DAC7 van toepassing is. Digitale platformen die alleen betalingen verwerken, advertenties plaatsen of gebruikers doorverwijzen naar een platform, vallen niet onder DAC7 en hoeven dus niet te rapporteren.

DAC7 staat overigens los van de EU-richtlijn Platformwerk, waar nog aan gesleuteld wordt.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen