ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kijk het webinar over platformwerk terug

Op donderdag 8 april 2021 was het webinar over platformwerk dat de ABU organiseerde. Martijn Arets, expert platformwerk, en advocaat Michiel Vergouwen spraken over de kansen en bedreigingen van platformwerk voor de uitzendbranche en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Jurriën Koops, directeur van de ABU, trapte af met de visie van de ABU op platformwerk. Namelijk dat het een aanvulling is op de arbeidsmarkt. Het neemt drempels voor werkenden weg. Zolang het speelveld met andere contractvormen maar gelijk is, is platformwerk een aanwinst. Koops roept ABU-leden die met platforms aan de slag zijn op om contact op te nemen met ABU-beleidsadviseur Jeroen Brouwer. Wat kunnen wij als ABU doen aan belangenbehartiging voor bureaus die ook platformwerk aanbieden?

Martijn Arets: platformwerk is meer dan hyperflex
Martijn Arets richt zich in zijn verhaal op de platformen die voor de uitzendbranche relevant zijn. Dat zijn dus niet de ‘on demand’ en ’to consumer’-platformen als Uber en Deliveroo. Ook ligt volgens Arets de nadruk in de discussies te veel op ‘hyperflex’: de dag(deel)klussen.

Kan platformwerk uiteindelijk 70% van de flexmarkt voor zijn rekening nemen, zoals als bovengrens werd aangenomen in een rapport van ING uit 2018?

Volgens Arets gaan ontwrichtende marktontwikkelingen minder snel dan voorspeld wordt wanneer ze voor het eerst opkomen. Anderzijds wordt vaak onderschat hoe groot de ontwrichting op de lange termijn zal zijn.
Volgens Arets is er in het debat te veel aandacht voor het juridische aspect van contractvorm in plaats van aandacht voor de werkende en diens ontwikkeling.

Arets: ‘De écht boeiende vraag is: hoe gaan platformen de organisatie van werk veranderen en hoe kan platformisering zorgen voor het centraal stellen van de klanten van uitzenders, het verlagen van transactiekosten en het verkennen van nieuwe businessmodellen?’

Hij raadt de ABU aan om met platformwerk in zee te gaan zoals de NVM met Funda: investeer samen in een infrastructuur voor de arbeidsmarkt.

Michiel Vergouwen: houd de risico’s in de gaten
Advocaat Michiel Vergouwen (De Koning Vergouwen Advocaten) neemt een aantal zaken en arresten door.

Hij raadt de kijkers aan het arrest van de Hoge Raad over Deliveroo te lezen. De rechter oordeelde dat de bezorgers geen ondernemers zijn en dat de arbeidsrelatie dus moet worden gezien als een arbeidsovereenkomst.

Een conclusie van Vergouwen is dat de jurisprudentie in Nederland niet gunstig is voor platformwerk zoals Deliveroo dat aanbiedt. De lijn die zich aftekent in uitspraken, is dat de rechter de drempel voor de classificatie arbeidsovereenkomst laag legt.

Michiel Vergouwen is het eens met Martijn Arets dat er veel te leren is van platforms, aangezien die door slimme algoritmes uitstekend snappen wat de eindklant wil.

Ook delen de twee sprekers de mening dat er hoognodig behoefte is aan duidelijkheid. Er moet een heldere definitie komen van wat een arbeidsovereenkomst is en wat zzp-schap is. Dat proces verloopt helaas te traag en daar is niemand bij gebaat.

Kijk het webinar terug

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Gerelateerde artikelen