ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Leid platformwerk in goede banen

Platformwerk heeft voordelen maar brengt ook maatschappelijke risico’s met zich mee.

Voordelen platformwerk

  • Platforms zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en meer werk.
  • Ze maken verborgen of zwart werk loonvormend.
  • Ze maken de toegang tot werk laagdrempelig.

Risico’s platformwerk

Platforms brengen ook onduidelijkheden en maatschappelijke risico’s met zich mee:

  • Wat is de status van platformwerkers en hun werkzaamheden? Ze werken vaak aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt en worden vaak ten onrechte gezien als ‘zelfstandige’. Ook is deze groep vaak onverzekerd, waardoor risico’s worden afgewenteld op de samenleving.
  • Hoe worden platformwerkers wettelijk beschermd?
  • Is het speelveld gelijk voor de verschillende typen platforms? Veel platforms hebben hun eigen regels, die soms botsen met onze maatschappelijke regels.
  • Waar ligt het eigendom van data?

Ons standpunt

De ABU pleit voor het in goede banen leiden van werken via platforms. De platformeconomie moet geen put worden waarin rechten en plichten van werkenden en werkgevers verdwijnen. Wij pleiten voor een (zelf)regulerend kader voor platformwerk, duidelijkheid over de status van de platformwerker en een gelijk speelveld voor verschillende typen werkbemiddelaars.

De positie van platformwerkers is vooral gediend bij duidelijkheid over het zelfstandig ondernemerschap. Wij stellen voor om de zelfstandige een duidelijke plek te geven in ons civiele recht.

Gerelateerde artikelen