ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Rapport van SCP over platformwerk

Vorige week publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport over platformwerk. In het onderzoek is uitgebreid aandacht voor de kansen die platformwerk biedt voor werkenden. Tegelijk wordt gewezen op de risico’s, met name voor mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van dit type werk.

Bekijk een samenvatting van het onderzoek en het rapport zelf.

Daarnaast berichtten enkele media over het onderzoek van de Inspectie SZW naar de platformwerkers die via Temper actief zijn. De Inspectie zou hebben geoordeeld dat enkele arbeidskrachten van Temper tussen augustus 2018 en januari 2019 moeten worden beschouwd als uitzendkrachten en dus niet als zelfstandigen.

Een interessante ontwikkeling in de zzp-discussie, al kan over de impact pas iets gezegd worden als het rapport van de Inspectie openbaar is en daarmee alle feiten en omstandigheden bekend zijn. Nog niet duidelijk is of, en zo ja, wanneer, het rapport openbaar wordt.

Jeroen Brouwer, brouwer@abu.nl

Gerelateerde artikelen