ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verrassend oordeel rechtbank in de zaak Temper

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de mensen die voor het platform Temper werken geen uitzendkrachten zijn maar zzp’ers. Dit betekent dat de vakbonden FNV en CNV hun rechtszaak tegen Temper hebben verloren.

De vakbonden meenden dat de werknemers schijnzelfstandigen waren. Temper stelt mensen in staat opdrachten te aanvaarden in sectoren zoals horeca, retail of logistiek. De vakbonden vonden dat deze werknemers onder de CAO voor Uitzendkrachten moesten vallen. De rechter oordeelde echter anders. Volgens de rechtbank ontbreekt het ‘formeel werkgeversgezag’ vanuit Temper. Het platform betaalt de veelal jonge mensen niet zelf, maar de opdrachtgevers. Bovendien bestaat er geen verplichting om het werk zelf uit te voeren; men kan een opdracht aannemen via het platform en deze door iemand anders laten uitvoeren zonder toestemming van Temper.

De vakbonden reageerden teleurgesteld op deze uitspraak en kondigden aan in hoger beroep te gaan. Ze vinden de uitspraak onbegrijpelijk en in strijd met andere jurisprudentie in vergelijkbare platformzaken.

Temper zelf is blij met de uitspraak en benadrukt dat hun model echte autonomie en flexibiliteit aan werkenden biedt. De vakbonden strijden al langer tegen platformconstructies en hadden eerder ook een zaak tegen Deliveroo aangespannen. In die zaak oordeelde de rechter dat bezorgers van Deliveroo in loondienst hadden moeten zijn, met recht op cao-loon, vakantiedagen en pensioenopbouw.

De rechterlijke uitspraak heeft op dit moment belangrijke gevolgen voor werkenden via het platform van Temper. Ze worden niet gezien als uitzendkrachten maar als zzp’ers.

Gerelateerde artikelen