ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

50-plus werkzoekenden aan einde WW-uitkering is kansrijke groep om te bemiddelen

Afgelopen dinsdag 13 februari was opnieuw een inspirerende bijeenkomst van de ABU-commissie Publiek-private samenwerking.

Dit keer vond deze plaats bij RGF Staffing in Almere. Ruben Ham, landelijk adviseur werkgeverdiensten van UWV,

was een van de sprekers. Hij ging in op de oudere werklozen, die bijna aan het eind van hun uitkeringsperiode zijn. Eind 2023 waren er zo’n 160.000 mensen met een WW-uitkering. Meer dan 65.000 van hen zijn ouder dan 50 jaar, van wie ruim 16.000 nog een resterende WW-duur heeft tot 3 maanden. Dat betekent dat, als ze niet binnen die drie maanden een baan vinden, vaak te maken hebben met een grote inkomensval, omdat ze dan zijn aangewezen op een Bijstandsuitkering of – als zij een werkende partner hebben – helemaal geen uitkering meer krijgen. De noodzaak om een baan te vinden, is in deze fase dus groot. Hier liggen kansen voor onze branche. Hoe kunnen UWV en ABU-leden deze groep mensen naar werk begeleiden, was dan ook de vraag van Ruben Ham aan de deelnemers. Na een boeiende discussie over randvoorwaarden en inzicht in de 50-plus-WW-bestanden werd besloten te onderzoeken hoe in enkele regio’s gestart kan worden met een pilot. Binnenkort worden binnen een werkgroep de eerste stappen hiervoor gezet.

Wilt u meer weten over de pilot of heeft u interesse in deelname, laat het dan weten aan Joop de Boer van de ABU via deboer@abu.nl.

Meer over de commissie-PPS?

Door goede samenwerking tussen UWV, gemeenten en de uitzendbranche lukt het om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Om deze samenwerking te stimuleren en te intensiveren, heeft de ABU de commissie-PPS opgericht.

Meer weten over de commissie en/of deelname? Klik dan op de onderstaande button.

Gerelateerde artikelen