ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

AVG-proof worden

Met de AVG is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. Een paar verschillen:

  • Bedrijven moeten goed kunnen aantonen dat ze zich aan de regels houden. Er is nu een verplichting om precies bij te houden wat voor soort persoonsgegevens van iemand worden verwerkt, voor welk doel en wat de wettelijke grondslag is.
  • De maximale boetes zijn nog hoger bij de AVG: tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet (als dat percentage hoger is dan 20 miljoen euro).
  • Betrokkenen hebben meer rechten met de AVG. Voorheen hadden betrokkenen het recht om geïnformeerd te worden over hun verwerkte persoonsgegevens en het recht op inzage, correctie en verwijdering. Met de AVG komen daarbij het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens) en het recht op vergetelheid.

Hoe kunt u AVG-proof worden?

De ABU heeft een stappenplan AVG opgesteld. Download het stappenplan hier.

Exclusief voor leden: Privacyscan uitzendondernemingen

De Privacyscan Uitzendondernemingen is door ons ontwikkeld. Het laat zien waar uw organisatie staat op het gebied van privacy. De Privacyscan is een hulpmiddel om risico’s in uw onderneming bloot te leggen die te maken hebben met privacy.

De scan bestaat uit een online vragenlijst van 50 vragen. U kunt deze het beste u het beste op uw desktop, laptop of tablet invullen. Als u deze heeft ingevuld, ontvangt u op basis van uw antwoorden een adviesrapport in uw mailbox.

Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem. De ABU noch andere partijen hebben inzage in de resultaten.

Gerelateerde artikelen