ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

AVG-proof worden

Met de AVG is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. Een paar verschillen:

  • Bedrijven moeten goed kunnen aantonen dat ze zich aan de regels houden. Er is nu een verplichting om precies bij te houden wat voor soort persoonsgegevens van iemand worden verwerkt, voor welk doel en wat de wettelijke grondslag is.
  • De maximale boetes zijn nog hoger bij de AVG: tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet (als dat percentage hoger is dan 20 miljoen euro).
  • Betrokkenen hebben meer rechten met de AVG. Voorheen hadden betrokkenen het recht om geïnformeerd te worden over hun verwerkte persoonsgegevens en het recht op inzage, correctie en verwijdering. Met de AVG komen daarbij het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens) en het recht op vergetelheid.

Hoe kunt u AVG-proof worden?

De ABU heeft een stappenplan AVG opgesteld. Download het stappenplan hier.

Exclusief voor leden: Privacy app

Om te helpen de AVG goed toe te passen in het dagelijks werkproces, heeft de ABU de Privacy app voor zijn leden ontwikkeld. Deze is speciaal bedoeld voor intercedenten en back-officemedewerkers. Met de app kunnen zij hun kennis op het gebied van privacy toetsen: ze beantwoorden meerkeuzevragen over AVG-kwesties die in de uitzendbranche aan de orde van de dag zijn. Een zogeheten challenge, die vanaf elk device te volgen is.

Alle ABU-leden kunnen kosteloos gebruikmaken van de app. De app is te gebruiken door alle medewerkers, maar kan bijvoorbeeld ook ingezet worden als onderdeel van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers.

Gerelateerde artikelen