ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Een werkgever is geen dokter

Vanwege alle publiciteit rondom het referendum over de ‘sleepwet’ en de ophef over camerabeelden van saunabezoekers, zou je het bijna vergeten: het recht op privacy speelt ook een grote rol op de arbeidsmarkt. Vorige week was er gelukkig veel aandacht voor de effecten van privacyregels op de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Zo werd er vorige week dinsdag over gesproken bij een door BNR Nieuwsradio georganiseerd debat en afgelopen donderdag kwam het onderwerp ter sprake in de Tweede Kamer. Heet hangijzer: wat mag een werkgever vastleggen over zieke werknemers?

Bij het BNR-debat was Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), te gast. Aan de hand van een aantal statements probeerde hij duidelijk te maken hoe ondernemingen moeten omgaan met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei a.s. in werking treedt: “Als de klant koning is, behandel zijn persoonsgegevens dan ook alsof het om de koning gaat.” En: “Bij de bescherming van persoonsgegevens gaat het om grondrechten, niet om parkeervoorschriften.” Het debat werd interessanter toen het over de privacyrechten van zieke werknemers ging en de voorzitter van de AP opmerkte dat ‘werkgevers geen doktertje mogen spelen’. Dat werkgevers de aard en oorzaak van de ziekte niet mogen vastleggen wordt door velen nog wel verdedigbaar gevonden. Maar dat aan een zieke werknemer niet gevraagd mag worden naar zijn arbeidsmogelijkheden en -beperkingen, valt in het licht van het grote belang van re-integratie niet uit te leggen. Als een gesprek daarover tussen werkgever en werknemer niet is toegestaan, wordt een werkgever bijna gedwongen bij iedere ziekmelding de bedrijfsarts in te schakelen.

Op dergelijke ‘Catch-22’-situaties ten aanzien van privacy en goed werkgeverschap is ook door VNO-NCW gewezen in een zeer overtuigend pamflet. De AVG biedt lidstaten de mogelijkheid om ten aanzien van de arbeidsmarkt eigen privacyregels vast te stellen. Van deze mogelijkheid heeft minister Dekker in de door hem ingediende Uitvoeringswet AVG (nog) geen gebruik gemaakt. De Tweede Kamer is nu aan zet. Een eerste goede stap is dat het onderwerp onderdeel uitmaakt van een vorige week ingediende Kamermotie.

Een werkgever is weliswaar geen dokter, maar hij moet wel kunnen bijdragen aan herstel.