ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Dien aanvraag ERD Whk 2020 op tijd in

Werkgevers die per 1 januari 2020 eigenrisicodrager (ERD) willen worden voor de WGA en/of ZW, moeten zorgen dat het aanvraagformulier vóór 2 oktober ontvangen is door de Belastingdienst. Dat geldt ook voor werkgevers die het eigenrisicodragerschap willen beëindigen.

Voor een snelle verwerking van de aanvraag ERD WGA is het belangrijk dat u zowel het aanvraagformulier als de garantieverklaring tegelijkertijd indient.

Met de aanvraag ERD ZW stuurt u de schriftelijke afspraken over de verzuimbegeleiding mee. In plaats van de schriftelijke afspraken kan de werkgever ook ‘Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)’ gebruiken.

Een werkgever kan het ERD aanvragen of beëindigen op 1 januari of op 1 juli. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum (dus vóór 2 oktober of vóór 1 april) door de Belastingdienst ontvangen zijn.

Startende werkgever
Er geldt een uitzondering voor startende werkgevers. Zij kunnen ook eigenrisicodrager worden op het moment dat zij werkgever worden. Dat is het moment waarop de eerste werknemer in dienst komt die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Bij aanmelding als werkgever moeten zij dan de aanvraag ERD meesturen.

De formulieren vindt u op belastingdienst.nl:

Aanvraag of beeindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA

Garantieverklaring bij de aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA

Aanvraag of beeindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW

Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)

Formulieren opsturen

U stuurt de formulieren op naar:

Belastingdienst/Limburg/erd
Postbus 4486
6401 CZ Heerlen

Meer informatie over het eigenrisicodragerschap vindt u op uwv.nl en in paragraaf 5.16 Handboek Loonheffingen.

Bron: Forum Salaris

Gerelateerde artikelen