ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Landelijke stakingen op 18 maart

Op 18 maart organiseren de vakbonden stakingen voor een beter pensioen. Hierdoor kunnen er bij verschillende bedrijven stakingen uitbreken. Uitzendondernemingen moeten daar op letten.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het namelijk verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Gerelateerde artikelen