ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aankondiging stakingsacties

De FNV Openbaar Vervoer heeft ons laten weten dat er acties zijn

 • Van maandag 6 februari tot en met vrijdag 10 februari in het Openbaar Vervoer, waaronder Arriva, Connexxion, EBS, Keolis, Qbuzz en een gedeelte van de RET

De FNV Overheid en CNV Overheid hebben ons laten weten dat er acties komen voor een nieuwe cao Gemeenten en een nieuwe cao SGO:

 • Van maandag 6 februari tot en met woensdag 8 februari bij Avri
 • Op 9 februari bij de gemeentelijke organisatie van de Drechtsteden
 • Van vrijdag 10 februari tot dinsdag 14 februari bij de gemeente Groningen
 • Van maandag 13 februari tot en met woensdag 15 februari bij de gemeente Den Haag, bedrijfsonderdeel Haagse Straatorganisatie
 • Van woensdag 15 februari tot maandag 20 februari bij de gemeente Rotterdam.
 • Van maandag 20 februari tot 27 februari bij de Gemeente Amsterdam bij de directies Afval en Grondstoffen en Stadswerken en bij het Amsterdamse Bos.
 • Van woensdag 22 februari tot 28 februari bij de Gemeente Maastricht.
 • Van woensdag 22 februari tot 24 februari en maandag 27 februari en 28 februari bij Gemeente Den Bosch

De FNV Metaal heeft ons laten weten dat er acties komen, te weten:

 • Vanaf 10 februari bij Fokker Elmo B.V. te Hoogerheide.

De FNV Zorgvervoer & Taxi heeft ons laten weten dat er acties komen, te weten:

 • Vanaf 17 februari tot en met 18 februari in de sector Zorvervoer en Taxi.

FNV Industrie meldt dat er vanaf 10 februari 2023 acties georganiseerd worden bij Jacobs Douwe Egberts in zowel Utrecht als Joure.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen