ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aankondiging verwachtte stakingsacties bij Wehkamp vanaf 20 juli 2020 na 14.00 uur

De vakbond FNV Handel heeft ons een mail gestuurd dat mogelijk stakingsacties worden gevoerd bij het distributiecentrum van Wehkamp in Maurik (Homoetsestraat 3b), bij het distributiecentrum van Wehkamp in Zwolle (Paderbornstraat 21), bij het hoofdkantoor van Wehkamp in Zwolle (Meeuwenlaan 2) en bij de Fotostudio van Wehkamp in Zwolle (Punterweg 8). Onderdeel van deze acties kan zijn een staking van kortere of langere duur.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen