ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanzegging acties gemeenten

Van de FNV Overheid hebben wij op vrijdag 3 februari een brief ontvangen met de volgende mededeling:

De FNV zal op 9 februari 2023 stakingsacties organiseren bij de gemeentelijke organisatie van de Drechtsteden.

Op maandag 6 februari ontvingen wij de volgende mededeling:

De FNV zal van vrijdag 10 tot dinsdag 14 februari acties organiseren bij de gemeente Groningen.

Op woensdag 8 februari ontvingen wij de volgende mededeling:

De FNV zal van maandag 13 tot en met woensdag 15 februari acties organiseren bij de gemeente Den Haag, bedrijfsonderdeel Haagse Straatorganisatie.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen