ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Acties bij PostNL

Van vakbond FNV kregen wij op 1 augustus 2019 een brief over voorgenomen acties bij PostNL. Vanaf vrijdag 2 augustus 2019 tot en met 1 september 2019 – en misschien daarna – worden acties georganiseerd bij PostNL NV. Bij die acties hoort misschien een kortere of langere staking, laat FNV weten. Of en wanneer er gestaakt wordt, vermeldt de brief niet.

Het is verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Dat staat in artikel 10 van de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Volgens artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen