ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UPDATE Acties in sector Metaal en Techniek

FNV en CNV laten ons weten dat er vanaf 17 april 2024, 18.00 uur in de gehele sector Metaal en Techniek acties gevoerd kunnen worden. Er zal op nader aan te kondigen data acties georganiseerd worden bij individuele bedrijven, in regio’s of landelijke actiedagen.

UPDATE 19 april

Komende week worden op de volgende data 24-uursstakingen georganiseerd

  • Maandag 22 april 2024: leden wonend en werkend in Friesland en de Noordoost Polder worden uitgenodigd om naar Leeuwarden te komen.
  • Woensdag 24 april 2024: leden wonend en werkend in Overijssel en Apeldoorn worden uitgenodigd om naar Oldenzaal te komen.
  • Donderdag 25 april 2024: leden wonend en werkend in de regio’s Rotterdam, Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, West-Brabant, Oosterhout Breda, Bergen op Zoom en Drechtsteden worden opgeroepen om naar Rotterdam te komen.
  • Vrijdag 26 april 2024: leden wonend en werkend in de regio Utrecht worden uitgenodigd om naar Utrecht te komen. Leden wonend en werkend in de regio Noord-Holland worden uitgenodigd om naar Alkmaar te komen.

Zij zijn voornemens ook de uitzendkrachten op te roepen om deel te nemen aan de door hen te organiseren acties, omdat de uitzendkrachten een direct belang hebben bij de door hen met de werkgevers in de Metaal en Techniek te maken cao-afspraken.

Stel geen uitzendkrachten ter beschikking
Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Vragen? Stel ze aan de Helpdesk.

Gerelateerde artikelen