ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Collectieve acties bij PostNL

Van de vakbond FNV-Publiek Belang hebben wij op 4 maart 2019 een mail ontvangen dat in de week van maandag 4 maart t/m dinsdag 12 maart 2019 en mogelijk in de periode daarna acties worden georganiseerd bij PostNL NV. Onderdeel van deze acties kan een staking van kortere of langere duur zijn.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het namelijk verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen