ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Landelijke staking in het onderwijs op 15 maart

Uitzendkrachten: ook in het onderwijs

Van de Algemene Onderwijsbond (AOb) hebben wij op 8 maart 2019 een brief ontvangen over de stakingsaanzegging voor 15 maart 2019.

AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen hun leden werkzaam in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteiten in het hele land op tot een staking gedurende een dag op 15 maart 2019. Tevens roepen zij hun leden in de week van 11 maart tot en met 14 maart op andere soorten van collectieve acties te houden, anders dan werkonderbreking of staking.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen