ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Lopende stakingen: Icon Pharmaceutical Research en Tolsa Nederland

Op dit moment lopen de volgende stakingsacties:

FNV Handel heeft ons geïnformeerd dat er vanaf 25 april acties zij bij Tolsa Nederland BV.

FNV heeft ons geïnformeerd dat er vanaf 16 mei acties worden georganiseerd bij Icon Pharmaceutical Research Associates Group B.V.

Update 08-06-2023: de geplande acties bij Borgesius Arnhem, Borgesius Aalsmeer, Borgesius Rotterdam en Dutch Bakery Eindhoven op 8 en 9 juni gaan niet door.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen