ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Staking in de Metaal en Techniek

CNV heeft ons laten weten dat er stakingen wordt georganiseerd in de sector Metaal en Techniek.

UPDATE: 29 mei 2024: op 30 mei worden 24-uurs stakingen georganiseerd:

  • Leden in de provincies Overijssel en Gelderland worden uitgenodigd om naar Deventer te komen.
  • Leden in de provincies Noord-Brabant en Limburg worden uitgenodigd om naar Eindhoven te komen.

UPDATE 27 mei: op 27 mei worden leden in de provincie Friesland opgeroepen om naar Leeuwarden te komen.

UPDATE: 22 mei 2024: deze week zullen op de volgende data 24-uurs stakingen worden georganiseerd:

  • 23 mei worden leden in de provincie Drenthe uitgenodigd om naar Assen en Emmen te komen.
  • 24 mei worden leden in de provincie Utrecht uitgenodigd om naar Utrecht te komen. En leden in de provincie Noord-Holland om naar Alkmaar te komen.

UPDATE: 13 Mei 2024: op donderdag 16 mei worden drie 24-uurs stakingen georganiseerd:

  • Leden in de provincie Gelderland worden uitgenodigd om naar Nijmegen te komen.
  • Leden in Zeeland worden uitgenodigd om naar Terneuzen te komen.
  • Leden in Brabant en Zuid-Holland worden uitgenodigd om naar Rotterdam te komen.

Vorige week waren er al twee stakingen:

  • Woensdag 8 mei 2024. Leden die wonen en werken in Groningen worden uitgenodigd om naar Hoogezand te komen.
  • Leden die wonen en werken in Limburg worden uitgenodigd om naar Holtum te komen.

Stel geen uitzendkrachten ter beschikking
Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen