ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Mogelijke acties bij Etos Distributiecentrum in Beverwijk

Van FNV Handel kregen wij een mail dat zij naar verwachting mogelijk na donderdag 19 december 2019 11.00 uur actie gaan voeren bij Etos Distributiecentrum: Rijnland 4, 1948 RL Beverwijk.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht.  Werken uitzendkrachten er al, dan kunnen ze blijven werken. Maar alleen als ze geen werk van stakers overnemen en zo het verloop van het conflict beïnvloeden.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen