ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Op 6 november 2019 stakingsactie in primair en voortgezet onderwijs

Uitzendkrachten: ook in het onderwijs

Van de vakbonden kregen wij een brief met een stakingsaanzegging voor 6 november aanstaande. De aanzegging is verstuurd aan de werkgevers in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Het gaat om alle personeel werkzaam in deze onderwijssectoren.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen