ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Staking openbaar vervoer op dinsdag 28 mei 2019

Van de vakbond CNV Vakmensen hebben wij op maandag 27 mei 2019 om 16.54 uur een brief ontvangen dat op dinsdag 28 mei 2019 aanvang eerste dienst tot 29 mei 2019 aanvang eerste dienst acties worden georganiseerd, waarbij alle werknemers werkzaam onder de CAO Openbaar Vervoer en Multimodaal worden opgeroepen om hun werk neer te leggen.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen