ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stakingsacties in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)

Van de vakbond AOb hebben wij een brief ontvangen over de stakingsacties gedurende twee dagen, op donderdag 30 januari 2020 en vrijdag 31 januari 2020. De Vakbonden AOb, FNV Overheid en LIA (Leraren in Actie) roepen hun leden die werkzaam zijn in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in het hele land op tot een staking.  De vakbonden geven aan dat het ook mogelijk is dat personeel dat door u is uitgeleend zullen deelnemen aan de staking.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen