ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitspraak rechter over onderkruipersverbod

Het is uitzendbureaus niet toegestaan om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan ondernemingen waar een staking heerst om de werkzaamheden van stakers over te nemen. Dit ‘onderkruipersverbod’ geldt voor uitzendbureaus en niet voor opdrachtgevers. Daarom is het belangrijk dat uw uitzendkrachten weten dat zij geen werk van stakende werknemers mogen overnemen. Ook mag u geen nieuwe uitzendkrachten leveren die werk van stakende werknemers overnemen.

De rechter heeft onlangs geoordeeld dat het een bestaakte werkgever in beginsel vrij staat om de gevolgen van de staking in haar onderneming af te wenden door uitzendkrachten in te zetten op de werkzaamheden die worden getroffen door de staking. Volgens de rechter is er geen sprake van onrechtmatig handelen, omdat er geen rechtsregel is die de werkgever dit verbiedt. Het uitzendbureau overtreedt daarentegen het onderkruipersverbod en is mogelijk schadeplichtig.

De ABU vindt het onwenselijk dat opdrachtgevers de vrijheid krijgen om het effect van de staking door de inzet van uitzendkrachten te beperken zonder dat er sprake is van (profiteren van) onrechtmatig handelen. Met name omdat de opdrachtgever leiding en toezicht uitoefent over de uitzendkrachten. De ABU zal hierover in gesprek gaan met het ministerie SZW en Inspectie SZW. Daarnaast toont de uitspraak aan dat het belangrijk is dat u uw uitzendkrachten goed informeert bij een staking. Ook voor de staking brengt het risico’s met zich mee om arbeidskrachten te leveren wanneer sprake is van een arbeidsconflict. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de Helpdesk, helpdesk@abu.nl, om u te laten adviseren.

Gerelateerde artikelen