ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ultimatum CAO Particuliere Beveiliging Schiphol

Van de vakbond FNV Beveiliging kregen wij een mail dat er een ultimatum is gesteld, voor vrijdag 30 augustus 2019 om 12.00 uur. Als er dan geen overeenstemming is over arbeidsvoorwaarden, gaat de FNV mogelijk over tot het voeren van acties.

UPDATE: Ook CNV Vakmensen heeft laten weten mogelijk met acties te komen. De deadline om tot overeenstemming te komen die zij geven, is 2 september om 17.00 u.

De mogelijke bedrijven zijn:

  • G4S Aviation Security
  • I-SEC Nederland BV
  • Securitas Transport & Aviation

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk

Gerelateerde artikelen