ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ultimatum Offerman Aalsmeer B.V.

Arbeidsmarkt maatschappij

Van FNV Voeding kregen wij een mail dat er een ultimatum is gesteld aan Offerman Aalsmeer B.V. te Aalsmeer dat vrijdag 13 december 2019 om 17.00 uur afloopt. Na afloop van het ultimatum en in de periode daarna zullen er acties georganiseerd worden bij navolgende adressen:

Aalsmeer, Turfstekerstraat 51, 1431 GD Aalsmeer
Wijchen, Bijsterhuizen 24/04, 6604 LL Wijchen
Ridderkerk, Scheepmakerstraat 5,2984 BE Ridderkerk.

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Werken uitzendkrachten er al? dan kunnen ze blijven werken. Maar alleen als ze geen werk van stakers overnemen en zo het verloop van het conflict beïnvloeden.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

Gerelateerde artikelen