ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Update aankondiging stakingen

Op dit moment lopen de volgende stakingsacties:

CNV Vakmensen heeft ons laten weten dat er vanaf 24 februari 12.00 uur op alle vier de vestigingen van Royal FloraHolland acties gevoerd gaan worden.

De FNV Overheid en CNV Overheid hebben ons laten weten dat er acties komen voor een nieuwe cao Gemeenten en een nieuwe cao SGO:

  • Van maandag 20 februari tot 27 februari bij de Gemeente Amsterdam bij de directies Afval en Grondstoffen en Stadswerken en bij het Amsterdamse Bos.
  • Van woensdag 22 februari tot 28 februari bij de Gemeente Maastricht.
  • Van woensdag 22 februari tot 24 februari en maandag 27 februari en 28 februari bij Gemeente Den Bosch

De FNV Metaal heeft ons laten weten dat er acties komen, te weten:

  • Vanaf 10 februari bij Fokker Elmo B.V. te Hoogerheide.

FNV Industrie heeft ons laten weten dat er acties komen, te weten:

  • Vanaf 10 februari bij Jacobs Douwe Egberts in zowel Utrecht als Joure.

FNV Procesindustrie heeft ons laten weten dat er actief komen, te weten:

  • Vanaf 5 maart bij Forbo-Novilon te Coevorden
  • Op maandag 6 maart en donderdag 9 maart bij FORBO FLOORING B.V. te Assendelft
  • Vanaf 9 maart bij Cabot b.v. te Botlek Rotterdam

Op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is het verboden om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waarvan hem bekend is, of redelijkerwijs bekend kan zijn dat daar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is. Ingevolge artikel 3 lid 2 is het ook verboden om in dat geval te bemiddelen in het plaatsen van werkzoekenden.

Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Bij vragen kunnen ABU-leden contact opnemen met de ABU-Helpdesk.

 

Gerelateerde artikelen