ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

30 juni: politieke talkshow over 125.000 banen en toekomst inclusieve arbeidsmarkt

Op woensdag 30 juni gaat Aart van der Gaag, oud-directeur van de ABU,  in gesprek met vooraanstaande Tweede Kamerleden. Ze bespreken de doelstellingen van de Banenafspraak en de toekomst van de inclusieve arbeidsmarkt.

Tijdens de digitale talkshow gaat Van der Gaag in gesprek met de Kamerleden over de vragen:

  • Hoe maken we de arbeidsmarkt inclusiever?
  • Welke gevolgen zal de coronacrisis hebben?
  • Wat mogen we verwachten van de verschillende partijen op het gebied van de Banenafspraak?

Het gesprek, dat begint om 16.00 u, wordt geleid door Martine Schuijer, directeur van de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk.

We nodigen inclusieve werkgevers, (overheids-)projectleiders, arbeidsmarktprofessionals en bemiddelaars van harte uit om live mee te kijken. Via de chat kunnen ze meepraten.

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden, zie opnaarde100000.nl.

Gerelateerde artikelen