ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Dien een papervoorstel in voor Nederlandse ArbeidsmarktDag

Op donderdag 6 oktober 2022 wordt voor de zevende keer de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) georganiseerd. Het centrale thema is ‘Werken in een duurzame economie’.

De Nederlandse ArbeidsmarktDag is een conferentie over arbeidsmarktonderzoek en arbeidsmarktbeleid. De NAD wordt twee keer per jaar georganiseerd. De ABU ondersteunt dit initiatief van harte.

U kunt voor de aankomende NAD weer een papervoorstel in dienen. De onderwerpen van de papers en presentaties zijn breder dan het thema van de dag.

U kunt voorstellen voor twee soorten bijdragen indienen:

  • Een onderzoekspaper:  Hierbij moet u nadrukkelijk aandacht besteden aan de beleidsrelevantie van het onderzoek.
  • Een beleidspresentatie: De presentatie moet een onderbouwde analyse of evaluatie van een recent beleidsinitiatief zijn. Of de presentatie moet gaan over een beleidswijziging die ook relevant is voor mensen buiten uw organisatie.

Vertegenwoordigers van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag – AIAS-HSI en Regioplan Beleidsonderzoek – en van sponsororganisaties selecteren de voorstellen op basis van kwaliteit en beleidsrelevantie. Papers zijn bij voorkeur in het Nederlands, maar mogen ook Engelstalig zijn.

Op de website van NAD kunt u hier meer over lezen.

U kunt uw papervoorstel indienen vóór 15 juni 2022.

Gerelateerde artikelen