ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Enquête VNO-NCW: zorgen bij ondernemers over versnippering politiek

Ondernemers maken zich grote zorgen over de huidige versnippering en polarisatie in de provinciale politiek. Dat blijkt uit een enquête van VNO-NCW onder 1.600 ondernemers, gehouden met het oog op de provinciale verkiezingen van 15 maart.

Driekwart van de ondernemers verwacht dat dit na de provinciale verkiezingen nog erger zal worden en dat dat zal zorgen voor een slecht bestuurbare provincie.

Vooral ondernemers in bouw, cultuur & sport en informatie & communicatie zijn somber: driekwart van hen vindt de huidige polarisatie en versnippering zorgelijk. Daarbij staan bouwondernemers op plek 1. 92 procent maakt zich zorgen. Niet zo gek: de stikstofcrisis raakt vooral deze groep ondernemers.

Gerelateerde artikelen