ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Het vrije verkeer van werknemers is een groot goed

De huidige arbeidsmarkt is nationaal én internationaal, arbeid beweegt zich over grenzen heen. Dus is het logisch dat ook Europa zich met de regulering van de arbeidsmarkt bemoeit, stelt het Europarlementslid Agnes Jongerius. “Maar Europa kan het niet alleen.”

“De invloed van Europa op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren groot geweest”, zo opent Jongerius het gesprek. “Ik wil twee dingen noemen. Allereerst de aanpassing van de Detacheringsrichtlijn, waar ik mij persoonlijk voor heb ingezet. Voorheen was het mogelijk dat je een bedrijf formeel vestigde in bijvoorbeeld Roemenië, terwijl de werknemers gewoon in Nederland aan de slag waren. Bedrijven profiteerden ervan dat in Roemenië de kosten van arbeid lager zijn, ook omdat daar de sociale zekerheid veel soberder is.” Dat is met de nieuwe Detacheringsrichtlijn niet meer mogelijk, vertelt Jongerius. “We hebben een einde gemaakt aan deze vorm van oneerlijke concurrentie. Uitgangspunt is nu gelijk loon voor gelijk werk, waarbij de cao wordt gehanteerd en niet het minimumloon.”

 

“Handhaving stopt niet bij de grens. Misstanden moeten effectief worden aangepakt.” – Agnes Jongerius

 

Een ander belangrijk Europees besluit is de oprichting van de European Labour Authority (ELA), stelt Jongerius. “Handhaving stopt niet bij de grens. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen voor deze Europese Arbeidsautoriteit. Met als doel om misstanden – denk aan constructies met brievenbusfirma’s – effectiever aan te kunnen pakken.” En daar ligt een gemeenschappelijk belang voor de uitzendsector en de vakbonden, meent Jongerius. “Uitzenders die volgens de regels werken, hebben last van dit soort praktijken. Het is oneigenlijke concurrentie, omdat deze ‘handige Harry’s’ tegen veel lagere kosten arbeid aanbieden.”

Regulering platformwerk noodzakelijk

Ook de opkomst van platformwerk vereist volgens Jongerius een Europese aanpak. “We zien dat platforms als Uber en Deliveroo veel geld verdienen in tal van Europese landen. Door het gebruik van slimme algoritmes hebben werknemers geen zekerheid over hun inkomen en zijn er geen regelingen voor sociale zekerheid. Ik vind dat niet kunnen en ben blij dat de ABU zich hierover heeft uitgesproken. Ik nodig de ABU en de World Employment Confederation (WEC) graag uit om tot een gezamenlijk initiatief te komen voor de regulering van platformwerk.”

Europa kan niet alles oplossen, benadrukt Jongerius. “Neem de uitkeringsfraude van Polen die onlangs in Nederland aan het licht kwam. Dat is georganiseerde fraude, die door UWV moet worden aangepakt. Populistische politici roepen dan gelijk dat we het vrije verkeer van werknemers maar moeten inperken. Daar verzet ik mij uit alle macht tegen: het vrije verkeer is een werknemersrecht. Als iemand in Bulgarije geen werk heeft, is het volstrekt legitiem om elders in Europa aan de slag te gaan. Het vrije verkeer van werknemers is een groot goed, daar moeten we zuinig op zijn.”

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk – April 2019

Gerelateerde artikelen