ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Update werkgeversorganisaties over nieuwe koers toekomst Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een update gemaakt van de in 2021 gepresenteerde nieuwe koers. De titel is ‘Naar een sterker Nederland. Een agenda voor hernieuwd vertrouwen in de toekomst en een weerbaar Nederland’.

In de update staat een aantal nieuwe accenten. Ook is er extra aandacht voor de veiligheid en de economische weerbaarheid van Nederland, nu tal van dreigingen (online en fysiek) zijn toegenomen. Verder wordt er uitgebreid teruggeblikt op wat er sinds het verschijnen van de nieuwe koers is gedaan.

Achtergrond
Begin 2021 presenteerden de ondernemersorganisaties een nieuwe koers naar 2030 met brede welvaart als leidraad. Dit gebeurde na een uitgebreid onderzoek onder leden, ondernemers en experts: het zogenaamde Brugproject.

Daarbij stonden drie pijlers centraal:

  1. Een productief Nederland
  2. Een inclusief en sociaal Nederland
  3. Een duurzaam Nederland

Daarnaast bevatte de nieuwe koers ook een nieuwe rolopvatting over het bedrijfsleven: het Rijnlands model 2.0. Bedrijven nemen daarin onder meer verantwoordelijkheid voor de externe effecten van hun bedrijfsvoering en kijken ook wat ze zelf kunnen doen aan maatschappelijke vraagstukken.

Gerelateerde artikelen