ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onderzoek WEC: AI kan leiden tot vraag naar flexibeler personeelsbestand

81% van de executives van grote bedrijven denkt dat AI en andere technologische ontwikkelingen organisaties gaan dwingen om vaardigheden en human resources radicaal te heroverwegen. Ook maakt 78% zich zorgen over de snelheid waarmee werknemers moeten worden opgeleid om bij te blijven bij technologische ontwikkelingen. Dit blijkt uit onderzoek van de World Employment Confederation (WEC).

Hoe kunnen leidinggevenden hun werknemers de komende drie jaar snel genoeg opleiden om gelijke tred te houden met alle technologische ontwikkelingen? De hoopvolle boodschap is dat AI ondernemingen dwingt om flexibel te blijven. Dat biedt kansen voor de uitzendbranche.

Een gerelateerde belangrijke uitkomst is dat de ondervraagden verdere tekorten aan personeel verwachten. Inzet van een flexibeler personeelsbestand is volgens hen een steeds aantrekkelijker oplossing.

Daarbij gaat het niet alleen om de handen. Inzet van flexibele krachten geeft bedrijven toegang tot belangrijke digitale vaardigheden én tot kandidaten van een hoger niveau. 79% van de senior executives benadrukt ook dat het inzetten van flexibele krachten met kennis van een nieuwe technologie een effectieve manier is om kennis te verspreiden onder vaste werknemers.

Over het onderzoek

De onderzoeksresultaten zijn afkomstig van “The Work We Want”, een wereldwijd initiatief dat tot doel heeft discussie op gang te brengen en oplossingen te vinden rond de veranderende wereld van werk.

WEC gaf FT Longitude de opdracht om in november en december 2023 een enquête uit te voeren onder 715 senior executives van over de hele wereld, waaronder 680 van Forbes Global 2000-bedrijven en 35 organisaties in de publieke sector.

Gerelateerde artikelen