ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Sociale innovatie is de realiteit van vandaag

In mei dit jaar wordt een nieuw Europees Parlement gekozen. Economisch gezien staat Europa er momenteel goed voor, constateert Bettina Schaller, voorzitter van de World Employment Confederation Europe (WEC Europe). Niettemin zijn er fundamentele arbeidsmarktvraagstukken die om verstandige oplossingen vragen.

“We hebben in Europa het laagste niveau van werkloosheid in jaren bereikt,” vertelt Schaller enthousiast. “Dat is ontzettend positief. Maar in een aantal landen is de economische situatie nog altijd niet goed. Landen als Italië, Griekenland en een aantal Oost-Europese blijven achter bij de rest van Europa. Dat zal zeker zijn weerslag hebben op de komende Europese verkiezingen.”

Niet alleen de ‘achterblijvers’ in Europa baren Schaller zorgen. Ook op het terrein van de arbeidsmarkt liggen er een aantal grote vraagstukken, stelt ze. “Ten eerste de politieke reactie op flexibiliteit. Flexibility is here to stay, of politici het nu leuk vinden of niet. Het wordt problematisch als politici flexibiliteit gaan blokkeren. Dat zal alleen maar als effect hebben dat de toegang tot de arbeidsmarkt wordt belemmerd. Dat kan niet het antwoord zijn.” Het pleidooi van sommige politici en vakbonden om terug te gaan naar het vaste contract, vindt ze dan ook ‘een gevaarlijk pleidooi’. “Dat is een terugkeer naar het verleden. We moeten gezamenlijk een framework zien te vinden, waarbij mensen kunnen werken op de manier die ze zelf wensen.”

Transparante arbeidsvoorwaarden

Ze geeft het voorbeeld van de nieuwe Europese wetgeving, die tot doel heeft om arbeidsvoorwaarden transparanter te maken. “De essentie van deze richtlijn onderschrijf ik. Maar wat er niet goed aan is, is dat er nieuwe verplichtingen en lasten voor werkgevers ontstaan. De richtlijn houdt onvoldoende rekening met de veranderde wereld van werk en de noodzaak van een adaptieve arbeidsmarkt, die verschillende contracten en verschillende vormen van werk kent.”

 

“Laten we het vrije verkeer van werknemers koesteren. Dat is immers een van de vier pijlers onder de Europese samenwerking.” – Bettina Schaller

 

Ook over de oprichting van een European Labour Authority (ELA) is ze ambivalent. “Als het belangrijkste doel van deze autoriteit het aanpakken van fraude en misbruik is, dan verdient de ELA onze steun. Maar een Europese politie, dat is niet wat wij in Europa willen.”

Generatie zonder sociaal vangnet

Een fundamenteel vraagstuk ligt er volgens Schaller tevens op het terrein van de sociale zekerheid. “De sociale stelsels die de afgelopen eeuw zijn opgebouwd, zijn uitsluitend gebaseerd op het vaste contract en reflecteren niet de huidige biodiversiteit van de arbeidsmarkt.” Dus moeten we nadenken over een systeem dat recht doet aan élke vorm van werk, bepleit Schaller. “Door de opkomst van platformwerk ontstaat er een hele generatie van werkenden zonder sociaal vangnet. Datzelfde zie je ook bij de zelfstandigen in Nederland. Dat is een ongezonde en ongewenste situatie. We moeten dus iets doen, maar momenteel gebeurt er helaas niets.”

Ook sociale innovatie is wat Schaller betreft een belangrijke prioriteit. “Sociale innovatie is de realiteit van vandaag. In het visiedocument Making Europe the best place to work! heeft de World Employment Confederation Europe dat nog eens onderstreept. Als gevolg van snelle technologische veranderingen, hebben werkenden niet de vaardigheden die werkgevers zoeken. We hopen dan ook dat de Europese Commissie dit onderwerp op de agenda zet. De uitzendsector biedt al innovatieve oplossingen en wij willen ook de komende jaren een rol blijven spelen bij het ontwikkelen van vernieuwende concepten. Denk bijvoorbeeld aan de fondsen die werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gecreëerd in Zwitserland en Nederland, waardoor uitzendkrachten toegang krijgen tot opleiding en ontwikkeling.”

Schaller hoopt dat Europa in de komende jaren verder bouwt aan een arbeidsmarkt die inclusief én concurrerend is. “We moeten verstandige beleidskeuzes maken. Ik erger me dan ook echt aan uitlatingen van sommige Europese politici die het vrije verkeer van werknemers aan banden willen leggen, omdat ‘ze onze banen zouden stelen’. Kijk naar de cijfers: de landen die het best presteren qua concurrentiekracht en welvaart, zijn de landen met open grenzen. Laten we vooral het vrije verkeer van werknemers koesteren, want dat is immers een van de vier pijlers onder de Europese samenwerking.”

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk – April 2019

Gerelateerde artikelen