ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Terugblik op sessies De krapte te lijf

Op 7 en 28 februari 2022 organiseerde de ABU goedbezochte ledensessies over de krapte op de arbeidsmarkt. Centraal stond de vraag: wat kunnen ABU-leden doen om de krapte te lijf te gaan? Het bleek dat ABU-leden al ontzettend veel doen om meer kandidaten te kunnen plaatsen bij inleners.

  • Ten eerste wordt er veel geïnvesteerd in kandidaten in de vorm van meer zekerheid, meer uren, meer opleiding en meer aandacht.
  • De deelnemers steken allemaal veel energie in het goede gesprek met de inleners.
  • Een belangrijke rol van uitzenders is om werkgevers te helpen in het ombuigen van hun vraag. Laat hen niet alleen maar kijken naar functieprofielen die ooit zijn geschreven. Maar vooral naar welke werkzaamheden gevraagd worden en welke competenties en ervaring daarvoor nodig is.

Nieuwe doelgroepen aanboren
Ook zijn veel leden al bezig om nieuwe doelgroepen aan te boren. Naast de voor de hand liggende voorbeelden van statushouders, wordt steeds vaker gezocht naar gepensioneerden, schoolverlaters en mensen die nu nog een uitkering hebben.

Belangrijke constatering is dat de stap van werk naar uitkering voor veel mensen te groot is, door ons ingewikkelde stelsel van uitkeringen en toeslagen. Veel uitzenders horen dit dagelijks: kandidaten die de stap naar werk wel willen en kunnen zetten, maar eenvoudigweg niet aandurven vanwege reële financiële risico’s.

Wat gaat de ABU doen met de input?
Wat gaat ABU doen met de opbrengst uit deze sessies? Ten eerste willen wij een bijdrage leveren aan het goede gesprek met kandidaten en opdrachtgevers dat u dagelijks voert. Door actuele en goede informatie te verspreiden, die u helpt het goede gesprek te voeren. Ook gaan wij sessies organiseren voor u en uw klanten.

Deze maand praten we met de minister van SZW. Wij gaan daar de boodschap uitdragen die u ons hebt meegeven. In de eerste plaats dat wij veel meer in onze mars hebben dan piek en ziek. Als allround HR-dienstverleners leiden we mensen op en coachen en begeleiden wij hen naar nieuw werk.

  • We zullen aandringen op het opschonen van de bestanden van gemeentes en UWV.
  • We gaan aandringen op snellere erkenning van buitenlandse diploma’s voor statushouders en arbeidsmigranten.
  • We pleiten voor werk dat loont. We moeten af van ons ingewikkelde fiscale en sociale stelsel. Tot slot zullen we ook aandacht vragen voor gemakkelijker toegang voor derdelanders.

We kijken op nuttige en levendige bijeenkomst. Heel veel dank voor alle inbreng en de inspirerende voorbeelden die gedeeld zijn.

 

Gerelateerde artikelen