ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verslag congres Creatieve oplossingen voor de krapte

“De urgentie om de arbeidsmarkt te hervormen is groot”, aldus Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tijdens het ABU-congres op maandag in de Fokker Terminal in Den Haag. “En uitzenders spelen een cruciale rol op die arbeidsmarkt.” De minister riep de aanwezige uitzenders dan ook op daar snel werk van te maken. “De waarde van werk verdient een arbeidscontract met zekerheid.”


De minister herhaalde nog eens de uitgangspunten van haar plannen voor het strenger reguleren van de uitzendsector, waaronder het inperken van uitzendcontracten, het tegengaan van draaideurconstructies en een verplicht certificeringstelsel voor uitzenders.

Luister de volledige speech van Karien van Gennip hier terug

ABU-directeur Jurriën Koops, die met voorzitter Sieto de Leeuw het congres opende, gaf aan dat de ABU ‘niet blind is voor uitwassen’ en dat de uitzendbranche ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. “Wij voelen een verantwoordelijkheid om mensen die nu nog langs de zijlijn staan aan werk te helpen, uitzenden heeft een belangrijke opstapfunctie naar een vaste baan (hoewel die doorstroom nog beter kan), er zijn initiatieven om Oekraïense vluchtelingen aan de slag te krijgen en werkende armen bij te staan via de schuldhulpverlening.” Anderzijds bepleitte Koops om wet- en regelgeving vooral ‘gelijktijdig, in samenhang, en evenwichtig in te voeren’. Daarbij doelend op de gevreesde verschuiving van uitzenden naar zzp, dat optreedt wanneer uitzenden nog strenger wordt gereguleerd en zzp-wetgeving uitblijft.

Hans Borstlap was een van de andere sprekers. Hoe denkt hij de structurele krapte op de arbeidsmarkt op te lossen? Waar Van Gennip nog aangaf dat Nederland altijd internationale medewerkers nodig zal hebben, ziet Borstlap hier geen oplossing in. Hij liet weten meer te geloven in het verhogen van de productiviteit. Door onderwijs en opleiding. Daarin moet volgens Borstlap veel meer en continu worden geïnvesteerd. Door werkgevers én werknemers.


Volledige verslag: ZiPconomy

Gerelateerde artikelen