ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

WEC enquête: duurzame flexibiliteit steeds belangrijker

Flexibiliteit in de werkomgeving is een onmisbare factor geworden. Dit blijkt uit het derde deel van een wereldwijde enquête onder meer dan 700 senior executives. Dit dwingt beleidsmakers om de kaders voor regelgeving te herzien en nieuwe, duurzame werkmodellen te ontwikkelen die zowel werknemers, bedrijven als de samenleving ten goede komen.

Het onderzoek, getiteld “The Work We Want” en uitgevoerd door de World Employment Confederatief in samenwerking met FT Longitude, belicht de uitdagingen en noodzakelijke beleidshervormingen in het beheer van nieuwe flexibele arbeidskrachten. Uit de enquête blijkt dat:

  • 83% van de senior executives vindt dat werknemers na de pandemie evenveel waarde hechten aan flexibiliteit in werkplek en werktijden als aan hun salaris.
  • 82% gelooft dat het traditionele idee van één carrièrepad voorgoed voorbij is.
  • 83% benadrukt het belang van bewustwording over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, zodat werknemers de keuze kunnen maken die bij hen past.

In het verleden pasten we ons leven aan aan ons werk. Vandaag is dat veranderd: we verwachten dat ons werk zich aanpast aan onze levensstijl en levensfase. De enquête laat ook zien dat slechts 38% van de eindverantwoordelijken zich volledig competent voelt om de optimale mix tussen verschillende werkvormen te vinden en 37% om uitzendkrachten in te zetten op de gewenste schaal. Dit benadrukt de dringende noodzaak voor beleidsmakers om arbeidswetgeving aan te passen aan deze nieuwe verwachtingen.

Het initiatief The Work we want is bedoeld om de discussie over werk in de toekomst te stimuleren en gezamenlijke oplossingen te bedenken. Het laat de noodzaak zien van een nieuwe blik op flexibel werken en de betekenis ervan voor iedereen. Eerder in het onderzoek ging het over strategieën om meer mensen aan het werk te helpen en de rol van AI.

Lees ook eerdere uitkomsten van de enquête, over de vraag naar een flexibeler personeelsbestand.

Gerelateerde artikelen