ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Zzp'ers in de zorg: zorg van de intermediair?

Op 9 september kwam een groep van ongeveer tien leden van het Platform zzp-dienstverleners en ABU bijeen om te praten over de groei van het aantal zzp’ers in de zorg. Ook Actiz en Solo Partners deelden hun visie over dit onderwerp.

We hebben gesproken over de krapte op de arbeidsmarkt, hoe kwaliteit geborgd kan worden, het belang van ondernemersvaardigheden van de zorgverlener en de houding van de zorginstelling.

Bezorgdheid is er over het grote aantal cowboys op de markt.

De genuanceerde conclusie van de bijeenkomst is dat de sterke toename van het aantal zzp’ers een aantal risico’s met zich meebrengt.

De rol van onze leden in deze markt

Onze leden vormen een onmisbare schakel tussen zzp’ers en zorginstellingen. De zzp-intermediairs zorgen dat zorginstellingen conform de Wet DBA werken, checken of zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn. Daarnaast hebben ze belangrijke voorlichtende rol: ze zorgen dat de zzp’ers niet alleen goede zorgverleners zijn, maar voldoende kennis hebben van hun status als solistische zorgaanbieder uit de Wet Wkkgz, het ondernemerschap en het vermijden van een verkapt dienstverband.

Binnenkort praat de groep verder over kwaliteit en een gelijk speelveld voor alle werkenden in de sector zorg.

Bent u ook actief in de zorg? Wilt u meedoen en meedenken over een gezonde arbeidsmarkt in de zorg? Meld u aan bij  Musette Govers (info@zzp-dienstverleners.nl).

 

Gerelateerde artikelen