ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Internetconsultatie lagere regelgeving toelatingsstelsel gestart

De internetconsultatie voor het ‘Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ is geopend. Deze wet, die op 1 januari 2026 van kracht wordt en een toelatingsplicht voor uitleners introduceert, vereist aanpassingen in het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Baadi). De normeisen voor uitleners zijn hierin opgenomen. Iedereen heeft nu de kans om te reageren op de gepubliceerde Algemene Maatregel van Bestuur. De sluitingsdatum is 24 februari 2024.

U kunt de stukken hier vinden en uw mening geven over het conceptwetsvoorstel. Indien u zwaarwegende punten heeft, kunt u ons hierover informeren. U kunt contact opnemen met Tugba Karabulut, Programmamanager Marktregulering, via karabulut@abu.nl.

Gerelateerde artikelen