ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Reactie ABU op latere invoering toelatingsstelsel

Zorgvuldigheid gaat voor snelheid

De invoering van de toelatingsplicht is uitgesteld tot 1 januari 2027. ABU-leden moeten vóór 1 juli 2026 hun toelating aanvragen. Dit blijkt uit de brief die minister Van Gennip (SZW) vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Het uitstel komt doordat de uitvoeringstoets van Justis, die moet bepalen of Justis kan functioneren als Toelatende Instantie binnen het toelatingsstelsel, vertraging heeft opgelopen.

De ABU steunt de beslissing van de minister om meer tijd te nemen voor een zorgvuldige implementatie. Jurrien Koops, directeur: “De invoering van het toelatingsstelsel is een omvangrijk en complex traject met grote gevolgen voor de uitzend- en payrollbranche. Ik vind het verstandig dat de minister meer tijd neemt voor een zorgvuldige uitvoering. Dat is ook in het belang van de effectiviteit van het stelsel. Kwaliteit en zorgvuldigheid zijn belangrijker dan snelheid.”

De ABU wil de extra tijd óók gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen over de kosten van het stelsel, de uitvoerbaarheid bij uitleners en een goede overgangsregeling. Verder kan de extra tijd dienen om te investeren in meer publieke én private inspectiecapaciteit. Meer en effectievere handhaving is en blijft de sleutel voor een succesvolle introductie van het toelatingsstelsel.

ABU blijft zich inzetten voor een effectief toelatingsstelsel en bereidt zijn leden de komende periode met dezelfde urgentie voor op de aankomende veranderingen.

Gerelateerde artikelen