ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aantal vaste contracten groeit met ruim 4%

Het aantal vaste contracten neemt toe en het aantal uitzendbanen neemt af. Dat blijkt uit een update van de Flexbarometer, een initiatief van FNV, ABU, TNO en CBS. In het vierde kwartaal van 2019 hadden 5,6 miljoen werknemers een vaste arbeidsrelatie. Dat zijn er 205.000 (ruim 4%) meer dan een jaar eerder. De toename past in de huidige trend op de arbeidsmarkt.

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is tot 2019 vrijwel voortdurend gegroeid, maar is in de loop van vorig jaar gaan dalen. In het vierde kwartaal hadden 1.897.000 werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat waren er 102.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar (5%).

Uitzendbranche

In 2017 was de uitzendbranche nog goed voor ongeveer de helft van de totale banengroei. Van de 57.000 nieuwe banen in het vierde kwartaal van dat jaar, waren er 24.000 uitzendbanen. Een jaar later, in het vierde kwartaal van 2018, waren 14% van de nieuwe banen uitzendbanen. In de loop van 2019 sloeg deze afvlakkende groei om in een daling. In het vierde kwartaal van 2019 kwamen er 48.000 banen bij, maar nam het aantal uitzendbanen met 1.000 af.

Conjunctuurbeweging en effecten van de Wab

Na een groei van zeven jaar voelt de uitzendbranche nu als eerste dat de groei van de economie afzwakt. Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt de branche parten. Opdrachtgevers zijn eerder bereid om mensen een vast contract aan te bieden. Hierbij speelt ook de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een rol.

Gerelateerde artikelen