ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

ABU-leden zijn probleemoplossers van de arbeidsmarkt. Dat laat deze campagne zien aan de politiek-bestuurlijke doelgroep en stakeholders in de uitzendbranche.

Naast deze positieve boodschap straalt de campagne uit dat de ABU zich verzet tegen zaken die niet kloppen. We nemen die verantwoordelijkheid. Denk aan controversiële thema’s als het ontduiken van de cao en ongewenste (uitzend)constructies.

De visie dat uitzendwerk van betekenis is voor werkenden, bedrijven en Nederland, komt mooi in beeld in het onderstaande missiefilmpje.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

De inhoud verschilt van maand tot maand. Afhankelijk van wat er speelt in de politiek en maatschappij. De campagne-uitingen zijn vooral te vinden op onze accounts op Twitter en LinkedIn. Daar zit de doelgroep: beïnvloeders, beleidsmakers en beslissers. Alles wat we op social media plaatsen, is ook hier op deze pagina te vinden.

*De beelden van de campagne dateren nog van vóór de coronacrisis.

Zomer 2021

In deze onzekere tijden is perspectief belangrijker dan ooit. De uitzendbranche kan dit perspectief bieden. Door organisaties te helpen opschalen en mensen aan een nieuwe baan te helpen.

Zomer 2021

Uitzendwerk is belangrijk. Maar het moet goed gebeuren. ABU staat voor uitzendwerk van kwaliteit.

 

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Zomer 2021

Uitzendwerk is belangrijk. Voor mensen en organisaties. Daarom vragen wij het nieuwe kabinet om ruimte. Zodat we met goed uitvoerbare regels mensen aan het werk kunnen helpen en houden.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Zomer 2021

Uitzendwerk heeft een belangrijke functie. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden wil de ABU via de cao afspraken kunnen blijven maken voor meer werkzekerheid voor mensen.

Zomer 2021

Flexibel werk is belangrijk. Het zorgt ervoor dat organisaties kunnen opschalen, en helpt mensen aan een nieuwe baan.
Maar het moet goed gebeuren. Zodat kwaliteit voorop staat.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

29 april 2021

Juist nu is uitzendwerk belangrijker dan ooit. Het helpt organisaties opschalen en mensen aan een nieuwe baan.

26 april 2021

Uitzendwerk is van grote maatschappelijke waarde. Daarom vragen we het nieuwe kabinet om gelijke regels voor alle vormen van flexibel werk. Zodat kwaliteit voorop staat.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

20 april 2021

Er is op de arbeidsmarkt een betere balans nodig. Tussen flexibiliteit en zekerheid. Want uitzendkrachten verdienen niet alleen een baan, maar ook een toekomst.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

15 april 2021

Uitzendwerk is van grote maatschappelijke waarde.

Juist in deze tijd. Daarom moet het de ruimte krijgen om met goed uitvoerbare regels mensen aan het werk te kunnen helpen en te houden.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

13 april 2021

Uitzendwerk is van grote waarde voor Nederland. Daarom verdient het op de arbeidsmarkt een eigen plek. Zodat we met goed uitvoerbare regels, mensen aan het werk kunnen helpen en houden.

8 april 2021

De uitzendbranche bracht ruim 200.000 mensen weer aan het werk in 2020. Mensen uit de WW en bijstand, de Banenafspraak en statushouders. Uitzendwerk is van maatschappelijke waarde.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

6 april 2021

Werk is voor ons allemaal veranderd. Maar voor sommige mensen veranderde er veel meer. Uitzendwerk helpt mensen weer aan het werk.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

1 april 2021

In deze tijden is perspectief belangrijk. Uitzendwerk kan dit bieden. Het helpt organisaties opschalen en mensen aan een nieuwe baan.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

1 februari 2021

Uitzendwerk is belangrijk. Daarom maakt ABU zich hard voor uitzendwerk van kwaliteit. Met een goede cao en strenge eisen aan het lidmaatschap.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

29 januari 2021

Uitzendwerk is belangrijk. Daarom willen wij samen met leden en vakbonden een nieuw CAO sluiten. Een CAO met meer werkzekerheid, een beter pensioen en meer aandacht voor scholing.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

27 januari 2021

ABU-leden zijn voor gelijke arbeidsvoorwaarden en een gelijk speelveld. A1-verloning past daar niet bij.

25 januari 2021

De ABU maakt werk van goed uitzendwerk.

Dat doen we vandaag op de kop af al 60 jaar.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

22 januari 2021

ABU wil misstanden bij arbeidsmigranten actief tegengaan en pleit daarom voor meer handhaving en controles in de sector.

Laten we samen zorgen voor uitzendwerk van kwaliteit.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

20 januari 2021

Arbeidsmigranten moeten fatsoenlijk kunnen wonen. Daarvoor is meer en betere huisvesting nodig.

8 januari 2021

De ABU verplicht leden om goed voor arbeidsmigranten te zorgen.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

7 januari 2021

Uitzendwerk is belangrijk. Daarom maakt ABU zich hard voor uitzendwerk van kwaliteit. Met een goede cao en strenge eisen aan het lidmaatschap.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

8 december 2020

Arbeidsmarktdiscriminatie moeten we samen tegengaan. ABU-leden kunnen dit niet alleen. Hier hebben we opdrachtgevers die werknemers zoeken voor nodig.

Zorg voor een discriminatievrije arbeidsmarkt.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

7 december 2020

Arbeidsmarktdiscriminatie moet stoppen. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor: uitzendbureaus en opdrachtgevers. Kennis hierover is belangrijk.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

4 december 2020

Het klinkt normaal, maar het is niet oké. Je mag iemand niet uitsluiten op grond van gender. We zijn samen verantwoordelijk om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan: uitzendbureaus en opdrachtgevers.

3 december 2020

Arbeidsmarktdiscriminatie moet stoppen.

ABU zet zich hier actief voor in. Door opleiding en voorlichting. Met strenge criteria voor leden. Maar ook opdrachtgevers hebben een verantwoordelijkheid. Laten we met elkaar discriminatie op de arbeidsmarkt stoppen.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

2 december 2020

Uitzendwerk is van groot belang. Het geeft mensen de kans om mee te draaien in de samenleving. Want uitzendkrachten verdienen niet alleen een baan, maar ook een toekomst.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

30 november 2020

Bij ABU-leden weet je dat je goed zit. Zij bieden uitzendwerk van kwaliteit. Met scholing, arbeidsvoorwaarden volgens cao en een goede behandeling.

27 november 2020

Uitzendwerk is nu belangrijker dan ooit. ABU-leden helpen mensen overstappen en bedrijven op-en afschalen.

Bij ABU-leden weet je dat je goed zit, het is uitzendwerk zoals het hoort

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

25 november 2020

Uitzendwerk zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Door mensen aan het werk te krijgen, én te houden.

23 november 2020

Uitzendwerk is belangrijk. Voor mensen, bedrijven en voor Nederland. Het biedt de flexibiliteit die bedrijven nu zo hard nodig hebben.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

20 november 2020

Uitzendwerk geeft mensen de kans om mee te doen. Bij ABU-leden weet je dat je goed zit. Het is uitzendwerk zoals het hoort.

17 november 2020

De uitzendbranche helpt mensen met overstappen

De tweede golf van het coronavirus lijkt wat af te vlakken. De onzekerheid bij bedrijven en werkenden duurt voort. Een deel van de sectoren heeft te maken met overschotten, zoals luchtvaart en horeca. Een ander deel met tekorten, zoals de zorg. Onze leden organiseren sinds het begin van de coronacrisis de overstap van werknemers van de ene sector naar de andere. Daarmee houden ze duizenden uitzendkrachten aan het werk en (vitale) sectoren draaiende.