ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU en de gemeenteraadsverkiezingen

Deze week zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verblijf van internationale werknemers in Nederland. Na de verkiezingen gaat de ABU contact leggen met nieuwe gemeentebestuurders en hun adviseren hoe zij het wonen, werken en leven van arbeidsmigranten in goede banen kunnen leiden. Wij zullen de gemeentebestuurders wijzen op het urgente tekort van 120.000 passende plekken voor deze groep. Hierbij kunnen uitzenders vanzelfsprekend een belangrijke rol spelen.

Ook mikken wij erop dat het SNF-keurmerk een stevige plek krijgt in het gemeentelijk huisvestigingsbeleid. In dit kader gaat de ABU materiaal beschikbaar stellen dat zowel bestaande als nieuwe bestuurders zal ondersteunen op dit gebied.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn ook aanleiding voor de ABU, Cedris, NRTO en OVAL, verenigd in de alliantie Samen werken voor werk, om het belang van samenwerking tussen gemeenten en de alliantie en de aangesloten leden van de vier brancheorganisaties opnieuw onder de aandacht te brengen. Juist nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, zijn er kansen voor iedereen die nu nog langs de kant van de arbeidsmarkt staat. In een brief aan de informateur vraagt de alliantie om in het collegeakkoord de samenwerking tussen publieke dienstverlening en de private sector te vergroten.

Gerelateerde artikelen