ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU gaat in gesprek met schoolbesturen

Op 2 september verscheen in het FD het bericht dat zo’n 350 basisscholen vanaf het nieuwe schooljaar geen uitzendkrachten en zzp’ers meer willen inhuren.

De ABU betreurt het besluit en gaat met de schoolbesturen op in gesprek. Jurriën Koops, directeur: “Wij willen goed begrijpen waar de zorgen precies zitten en waar we kunnen bijdragen aan het oplossen daarvan.”

Uitzenders zijn er om arbeidsmarktproblemen op een verantwoorde manier op te lossen. Ook in het onderwijs. Om zo de continuïteit te waarborgen, nieuwe docenten op te leiden en daarmee zijinstroom te organiseren of te ondersteunen bij het vormgeven van het HR beleid van een school. Daar hoort niet bij het ‘wegkopen’ van docenten om die daarna terug te plaatsen. Deze praktijk veroordelen wij.

Hoe de ABU samenwerking met scholen voor zich ziet? Lees hier onze gedragscode voor het onderwijs. Tot stand gekomen na o.a. overleg met diverse vertegenwoordigers uit het onderwijs.

Gerelateerde artikelen