ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU-leden in gesprek met Tweede Kamerleden

Op vrijdag 25 maart zijn een aantal ABU-leden in gesprek gegaan met Tweede Kamerlid van de VVD Daan de Kort over de inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Begeleiding van werklozen naar werk (Banenafspraak, Participatiewet, Breed Offensief);
  • Ervaringen met de regionale mobiliteitsteams;
  • Versterking van de publiek-private samenwerking.

 

ABU-leden in gesprek met Daan de Kort (VVD).

 

Op maandag 28 maart zijn een aantal leden in gesprek gegaan met VVD’er Zohair El Yassini over arbeidsmigratie. Tijdens dit gesprek is onder andere gesproken over:

  • Gevolgen van de oorlog in Oekraïne;
  • Arbeidsmarktkrapte en de noodzaak van arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie;
  • Knelpunten die zich voordoen bij de huisvesting van arbeidsmigranten;
  • De verplichte certificering van uitzenders.

Het waren geslaagde gesprekken. De ABU zal zulke gesprekken ook in de toekomst blijven organiseren.

 

Tugba Karabulut / karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen