ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Advocacy Report juni 2020

De WEC is de afgelopen maanden erg druk geweest met alle gevolgen van de Covid-19 uitbraak. Het hoofdkantoor van WEC heeft veel aan uitwisseling van ervaring gedaan tussen de leden van de WEC, het verzamelen van cijfers uit alle landen ten behoeve van gesprekken met de Europese politici en het schrijven van de joint recommendations Protecting workers in the COVID-19 pandemic, safeguarding work and preparing for an inclusive economic and social recovery.

De normale werkzaamheden worden nu weer opgepakt. Hier volgt een overzicht van een aantal activiteiten uit het advocacy report in juni van de WEC in Europa. Voor meer informatie over de betreffende onderwerpen kunt u klikken op de link om het volledige artikel te lezen.

General Covid-19 updates

De crisis heeft de uitzendactiviteiten hard geraakt. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de effecten van Covid-19 op de Europese markten.

De WEC gaat het initiatief Safely Back to Work Alliance overnemen van de ondernemingen die hiermee zijn begonnen (ManpowerGroup, Randstad, The Adecco Group). Ze gaan dit met behulp van een Taskforce doen, waarin ook de ABU zal deelnemen. Bij dit initiatief wordt o.a. de belangrijke rol van uitzendondernemingen benadrukt bij het weer opstarten van de economie.

Global public affairs

De OECD heeft de Economic Outlook gepubliceerd waarin ze een voorstelling doen van de gevolgen voor de economie en de werkloosheid door de crisis.

De WEC heeft nauw samengewerkt met de ILO de afgelopen periode. Zo heeft er heeft een gezamenlijk webinar plaatsgevonden in het kader van publiek-private samenwerking. Er gaan nog twee webinars volgen. Verder is de ILO erg actief op het gebied van veilig werk en het beperken van de gevolgen van de crisis voor de arbeidsmarkt. Er gebeurt ook veel op het gebied van grensoverschrijdende arbeid. Ook het IOM (International Organisation for Migration) is erg actief op de aanbevelingen voor regelgeving betreffende arbeidsmigranten.

European public affairs

WEC-Europe en UNI-Europa hebben de joint recommendations uitgebracht en deze zijn gepresenteerd aan zo’n 50 vertegenwoordigers van de Europese commissie, het Europees parlement, de ambtenaren, vertegenwoordigers van bonden en leden van de WEC. Nederland, Italië en Frankrijk gaven een presentatie over acties die samen met sociale partners waren genomen in de strijd tegen de crisis.

Het Europese project over sociale innovatie in de uitzendsector heeft slechts een kleine vertraging opgelopen. Veel overleggen konden via het web doorgang vinden. In december zullen de uitkomsten worden gepresenteerd aan Europese beleidsmakers en stakeholders.

Momenteel loopt de consultatie ronde inzake de voorstellen over een Europees minimum loon. Een aantal landen in de EU kent nog geen WML. De Europese commissie wil hier verandering in brengen. Het vaststellen van de hoogte van het WML zal een nationale zaak blijven. Voor Nederland zal hierdoor niet veel veranderen.

Ook op Europees niveau speelt de discussie over arbeidsmigranten die ingezet worden als vorm van goedkope arbeid. Het Europese Parlement heeft de Europese Commissie opgeroepen om dit nader te onderzoeken, inclusief de rol van uitzendondernemingen, andere aannemers en onderaannemers hierin.

Gerelateerde artikelen